Innovativ smerteforskning

Smerteforskning med pasienten i sentrum

Hos Grünenthal er målet vårt å forbedre livskvaliteten for pasienter med smerter. Vi arbeider derfor for å utvikle legemidler som ivaretar pasientene på blant annet følgende måter:

  • Nye behandlingsmuligheter til flere typer smerte.
  • Behandlinger som tåles bedre.
  • Behandlinger som reduserer behovet for mange piller.
  • Behandlinger som er effektive.