Smertebehandling under utvikling

Nye veier til smertebehandling

Utvikling av legemidler til smertelindring er Grünenthals kjerneområde. Vår forskning er derfor dedikert til å finne nye veier innenfor smertebehandling, samtidig med at de velkjente bivirkningene ved eksisterende smertebehandling reduseres. Grünenthal arbeider målrettet mot å sikre at de innovative produktene som det jobbes med kommer raskt på markedet.

www.grunenthal.com finnes det mer informasjon om våre pågående prosjekter.