Kliniske forsøk

For mer informasjon om kliniske forsøk støttet av Grünenthal vennligst besøk:

Forskning og utvikling

Innovative forskningsmetoder og internasjonalt samarbeid

Grünenthal har mer enn 60 års erfaring med forskning og utvikling innenfor en rekke behandlingsområder. Smertebehandling er i dag vårt kjerneområde, og vi er ledende i Europa innenfor forskning, utvikling og salg av legemidler til behandling av smerter. Grünenthals ledende posisjon innenfor smerteforskning skyldes vår ambisjon om å levere den høyeste kvalitet og hele tiden utvikle bedre legemidler.

Fokus på utvalgte behandlingsområder og bruk av ny teknologi er to av hjørnesteinene i Grünenthals forsknings- og utviklingsstrategi.

Vårt forskningsteam arbeider dedikert for å oppnå nyskapende resultater ved å bruke den mest moderne teknologi innenfor blant annet molekylærbiologi og avansert screening-teknololgi. Utviklingen av nye smertestillende midler hos Grünenthal er en internasjonal prosess. Vi samarbeider med universiteter, sykehus og industrielle partnere for å utvikle nye molekyler med en analgetisk (smertelindrende) effekt samt forbedre våre eksisterende legemidler.

www.grunenthal.com finnes det mer informasjon om våre innovative forskningsmetoder og -samarbeid.