CHANGE PAIN®

Les mer på:

CHANGE PAIN®

CHANGE PAIN®-programmet

I 2009 iverksatte Grünenthal programmet CHANGE PAIN® som gir behandlerne lett adgang til den nyeste kunnskapen om behandling av kroniske smerter. Målet er å skape en bedre forståelse av udekkede medisinske behov ved behandling av alvorlige, kroniske smerter. Dessuten ønsker vi at programmet skal bidra med inspirasjon til hvordan smertebehandling og kommunikasjon mellom lege og pasient kan forbedres.

CHANGE PAIN® er utviklet sammen med internasjonale spesialister innen smertebehandling og støttes av European Pain Federation EFIC®.