EFIC-GRÜNENTHAL Grant

Les mer på:

Kommende arrangementer

Kommende arrangementer

Siden 2010 har E-G-G blitt delt ut annethvert år. Utdelingen finner sted på den toårlige EFIC®-kongressen, og under denne kongressen arrangeres det også et symposium med presentasjon av resultatene fra forskningsprosjekter som tidligere har fått tilskudd.

Søknadsfrist for EFIC-Grünenthal Grant 2016 var 31. desember 2016. Mange søknader av høy kvalitet er innlevert. I de kommende måneder vil søknadene undergå en kompleks prosess med gjennomgang og evaluering av "Scientific Committee of European Pain Federation EFIC. Nominasjon av vinnere er forventet tidlig mai 2017.

Utdelingen finner sted på EFIC®-kongressen “Bringing Pain Relief to all Patients X”, som avholdes i København, Danmark fra 6.–9. september 2017.

Kronisk smerte er en utbredt lidelse, og det anslås at en av fem europeere lider av kronisk smerte”, forklarer Bart Morlion, formann i den europeiske smerteforeningen EFIC®. “På bakgrunn av de demografiske endringene er vi i stor grad avhengige av å finne nye og innovative behandlingsalternativer. Jeg er overbevist om at resultatene av disse unge forskernes forskningsprosjekter i betydelig grad kan bidra til å forbedre smertebehandling i Europa.”