Gaby Erkens

Senior Scientific Relations Manager

gaby.erkens@grunenthal.com

EFIC-Grünenthal Grant®

Les mer på:

Tidligere tildelinger

Vinnere 2014

I 2014 mottok og gjennomgikk EFIC® Scientific Research Committee 100 fullstendige E-G-G-søknader fra unge forskere fra 18 europeiske land. Syv forskningsprosjekter ble valgt ut til å motta støtte, ved hjelp av en sammensatt vurderingsprosess.

 • Dr. Jamila ANDOH, Tyskland
  Smertehukommelseskretser hos kroniske smertepasienter
   
 • Dr. Christopher BROWN, Storbritannia
  Markører for kortikal reorganisering ved komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS)
   
 • Dr. Franziska DENK, Storbritannia
  Epigenetikk og smerte – avdekke mekanismene
   
 • Dr. Katarina FORKMANN, Tyskland
  Innvirkning av perifer og trigeminal smerte på oppmerksomheten hos friske forsøkspersoner og pasienter med postherpetisk nevralgi.
   
 • Dr. Flavia MANCINI, Storbritannia
  Adaptiv plastisitet ved diskriminering av skadelige stimuli
   
 • Dr. Diana TORTA, Belgia
  Kortikale og perifere beta-oscillasjoner ved smerte
   
 • Dr. Andrea TRUINI, Italia
  Bryte ned dogmer: en nevrofysiologisk nevroavbildningsstudie som viser at ikke-nociceptive Aß-fibre medierer paroksysmal smerte hos friske mennesker

Vinnerne ble presentert av representanter for Grünenthal og EFIC® under åpningsseremonien på årets EFIC®-kongress, ‘PAIN IN EUROPE IX’, i Wien, Østerrike, fra 2.–5. september 2015.

Temaet for EFIC®-kongressen i år var ‘Translating Evidence into Practice’ (omsette bevis i praksis) – og det er nettopp dette jeg føler vi må gjøre”, uttalte Alberto Grua, styremedlem i Grünenthal. “Grünenthal er en entreprenørisk spesialist som gir pasientene positiv nytteverdi, og vi påskjønner derfor den fruktbare utvekslingen av informasjon og erfaring med ivrige unge forskere. Dette hjelper oss med å kartlegge hull og utfordringer i behandlingen samt potensielle muligheter for nye legemidler.”

EFIC® gav også tidligere vinnere av E-G-G en arena der de kunne dele fremdriften i smerteforskningsprosjektene, på EFIC®-symposiet “New Findings in Clinical Pain Research” på EFIC®-kongressen den 3. september 2015.

Gå til nettstedet www.e-g-g.info hvis du ønsker mer informasjon om EFIC-GRÜNENTHAL Grant, tidligere vinnere og prosjektene deres.