Dette kan bli deg!

 

EFIC-GRÜNENTHAL-GRANT

EFIC-Grünenthal Grant®

Les mer på:

EFIC-Grünenthal Grant

Fremmer nyskapende prosjekter innen smerteforskning

For tiende gang støtter Grünenthal GmbH i samarbeid med European Pain Federation EFIC® unge forskere i en tidlig fase av arbeidet med eksperimentelle prosjekter innen klinisk smerteforskning og smerteforskning på frivillige mennesker. EFIC-GRÜNENTHAL Grant utgjør 200 000 euro og deles ut annethvert år. Det gis forskningsstipender på opptil 40 000 euro per prosjekt.

Forskningsstipendene skal brukes til klinisk og human eksperimentell smerteforskning. Søknader til forskning på dyr, datasimuleringer, cellerekker osv. vil ikke bli vurdert. Avgjørelsen om tildeling av stipendene tas på uavhengig grunnlag av komiteen for vitenskapelig forskning (Committee on Scientific Research) i den europeiske smerteforeningen EFIC®.

Som smertespesialist påskjønner Grünenthal den fruktbare utvekslingen av informasjon og erfaring med lovende unge forskere. Dette hjelper oss med å kartlegge hull og utfordringer i behandlingen samt potensielle muligheter for nye legemidler.

Grünenthals engasjement for langsiktig smerteforskning, med fokus på positiv nytteverdi for pasientene

Formålet med E-G-G er å fremme smerteforskning på lang sikt. Med dette stipendet understreker Grünenthal at vi ønsker og evner å se utover kortsiktige kommersielle interesser.