Dette kan bli deg!

 

EFIC-GRÜNENTHAL-GRANT

EFIC-Grünenthal Grant®

Les mer på:

EFIC-Grünenthal Grant

Fremmer nyskapende prosjekter innen smerteforskning

For tiende gang støtter Grünenthal GmbH i samarbeid med European Pain Federation EFIC® unge forskere i en tidlig fase av arbeidet med eksperimentelle prosjekter innen klinisk smerteforskning og smerteforskning på frivillige mennesker. EFIC-GRÜNENTHAL Grant utgjør 200 000 euro og deles ut annethvert år. Det gis forskningsstipender på opptil 40 000 euro per prosjekt.

Forskningsstipendene skal brukes til klinisk og human eksperimentell smerteforskning. Søknader til forskning på dyr, datasimuleringer, cellerekker osv. vil ikke bli vurdert. Avgjørelsen om tildeling av stipendene tas på uavhengig grunnlag av komiteen for vitenskapelig forskning (Committee on Scientific Research) i den europeiske smerteforeningen EFIC®.

Som smertespesialist påskjønner Grünenthal den fruktbare utvekslingen av informasjon og erfaring med lovende unge forskere. Dette hjelper oss med å kartlegge hull og utfordringer i behandlingen samt potensielle muligheter for nye legemidler.

Grünenthals engasjement for langsiktig smerteforskning, med fokus på positiv nytteverdi for pasientene

Formålet med E-G-G er å fremme smerteforskning på lang sikt. Med dette stipendet understreker Grünenthal at vi ønsker og evner å se utover kortsiktige kommersielle interesser.

Dr. Andreas Siegenthaler Bern universitetssykehus, Sveits Dr. Andreas Siegenthaler
Bern universitetssykehus, Sveits

“For unge forskere er det ofte ekstremt vanskelig å få forskningstilskudd”, vedgår Andreas Siegenthaler fra Bern universitetssykehus i Sveits, en av vinnerne av EFIC-Grünenthal Grant i 2010, “særlig når de ennå ikke er velkjent innenfor forskningsområdet. EFIC-Grünenthal Grant er et viktig unntak som gir relevante og inngående prosjekter en reell sjanse, selv om forskeren ikke har hatt mulighet til å offentliggjøre mange studier”.

Dr. Lannie Ligthart VU-universitetet Amsterdam, Nederland Dr. Lannie Ligthart
VU-universitetet Amsterdam, Nederland

Betydningen av stipender som EFIC-Grünenthal Grant kan ikke understrekes nok”, uttaler dr. Lannie Ligthart fra VU-universitetet i Amsterdam, Nederland, en av vinnerne av E-G-G i 2012. “Etter å ha fullført doktorgraden fikk jeg erfare hvor vanskelig det er å opprette egen forskningsvirksomhet i dagens konkurransepregede fagmiljø. E-G-G-stipendet gav meg muligheten til å fortsette å arbeide innenfor det området jeg ønsker å vie forskningskarrieren min til.

Jeg tror også det er svært viktig at dette stipendet er øremerket det konkrete temaet smerte. Smerte tar vanligvis ikke livet av pasienter, og jeg tror at forskningstilskudd ofte heller går til dødelige sykdommer enn til smerte. Smerte medfører imidlertid stor lidelse, og praktisk talt alle rammes av det en eller annen gang. Dette stipendet er svært viktig med tanke på bevisstgjøring om hvor viktig dette temaet er.”

Dr. Stefano Tamburin Universitetet Verona, Italia Dr. Stefano Tamburin
Universitetet Verona, Italia

Dr. Stefano Tamburin fra universitetet i Verona, Italia, også en av vinnerne i 2010, legger til: “Forskning krever mer enn bare gode ideer. Det må penger til for at prosjektet skal kunne gjennomføres. E-G-G var ideelt for gjennomføringen av mitt prosjekt, særlig fordi alt var så ukomplisert. Prosjektet mitt ble godtatt uten begrensninger, og jeg kunne vie meg helt til forskningen.”