Helsefaglig personell

Behandling av alle typer smerte

Donacija zdravil

Grünenthal har flere nye preparater til behandling av smerter underveis. Vi er for tiden i gang med å etablere oss på det nordiske markedet, og fra 2012 blir vi ny leverandør innenfor smertebehandling i Norge. I årenes løp har Grünenthal stått bak utviklingen av flere smertelindrende opioider til peroral og transdermal behandling.