Kontakt

For spørsmål vedrørende compliance, vennligst kontakt 

Nina Frederiksen

Telefon: +45 88 88 32 00
E-Mail: nina.frederiksen@grunenthal.com

 

Compliance

Hva er compliance?

Compliance betyr at man overholder gjeldende lovgivning, regelverk, prinsipper, retningslinjer og/eller spesifikasjoner.

Compliance er avgjørende for å kunne overvåke, fremme, beskytte og forsvare selskapets, ledelsens og medarbeidernes integritet og omdømme.

Grünenthals compliancekultur

Gjennom selskapets formål, holdninger og complianceprinsipper

  • uttrykker vi vår forpliktelse til å utføre alle aktiviteter med korrekt etisk atferd.
  • gir vi retningslinjer for definerte tiltak og prosesser.
  • fremmer og anerkjenner vi en etisk compliancekultur.
  • godtar vi overholdelse av internasjonale lover og bransjestandarder.

Vårt compliancesystem, vår complianceinfrastruktur og våre bestrebelser for stadige forbedringer bidrar til å sikre organisasjonens integritet og minimere manglende overholdelse av lover og regler. Dette er en bærebjelke i vårt samfunnsansvar som et innovativt legemiddelselskap og forener vår bedriftskultur med en sterk compliancekultur. 

Complianceansvar

Alle ansatte i selskapet skal bidra til vår compliancekultur ved å følge selskapets prinsipper og nasjonale og internasjonale regelverk.

Alle ledere i selskapet må iverksette compliancekulturen ved å sørge for at han eller hun og teammedlemmene forstår sine forpliktelser og alltid arbeider i samsvar med alle regler knyttet til funksjonen, avdelingen og regionen.

Grünenthals atferdsregler

Les Grünenthals atferdsregler for å få detaljert informasjon om selskapets compliancefokus og forpliktelser.