Internasjonal informasjon

For internasjonale nyheter, bakgrunnsinformasjon og bildemateriale, vennligst besøk vår

Presse

Medieforespørsler

Hvis du ønsker å vite mer om Grünenthal i de nordiske landene, kan du kontakte Grünenthals nordiske kontor, tlf. +45 88 88 32 00.