Internasjonal informasjon

Informasjon om Grünenthal’s internasjonale ledelse og styre, vennligst besøk:

Selskapsprofil

Fakta og nøkkeltall – Grünenthal Group

Grünenthal Group har fokus på utvikling og markedsføring av preparater til behandling av moderate til sterke smerter. Vi tilbyr i dag en rekke produkter, inkludert kombinasjonspreparater til behandling av akutte og kroniske smerter. I tillegg jobber vi med flere nye preparater som også i fremtiden skal sikre Grünenthals posisjon innenfor smertebehandling.

Grünenthal har datterselskaper i 32 land og er i gang med ytterligere internasjonalisering. Vi har produksjon i seks land og har produkter på markedet i mer enn 155 land. Samtidig innlisensierer vi produkter og utlisensierer våre egne vellykkede produkter.

I 2016 sysselsatte Grünenthal mer enn 1 900 mennesker i Tyskland og mer enn 5 500 mennesker verden over.

  • Grünenthal ble grunnlagt i 1946 og er et privat selskap som eies av familien Wirtz
  • Det internasjonale hovedkontoret ligger i Aachen, Tyskland
  • I 2016 var Grünenthals omsetning på 1,4 milliard euro
  • Grünenthal investerte 19 prosent av omsetningen sin i forskning og utvikling i 2016, primært innenfor smerte

Fakta om Grünenthal i Norden

Grünenthal ble etablert i Norden i 2008 med nordisk hovedkontor i København.

I Norden er Grünenthal representert innenfor salg, markedsføring og klinisk forskning.