Vårt formål

Vi er en entreprenørisk spesialist som gir pasientene positiv nytteverdi.

“Vårt formål forklarer hvorfor Grünenthal-teamet arbeider med lidenskap og engasjement hver eneste dag. Det angir retning for bidraget hver og en av oss kan gi, og leder til en solid virksomhet som er fokusert på pasientenes behov.”

Det er viktig at vi vet hvorfor vi arbeider for Grünenthal, og hvordan det å arbeide for Grünenthal kan utgjøre en forskjell. Vårt formål gir svaret. Pasientene og deres behov er i sentrum av våre tanker, beslutninger og handlinger. Alt vi gjør, er til beste for pasientene.

Vi ønsker å bruke vår fagkunnskap og omfattende erfaring til å oppnå best mulige resultater for pasientene. På den måten kan vi gi pasientene positiv nytteverdi, ta hånd om uoppfylte pasientbehov, og tilby produkter med bedre medisinsk effekt og samtidig færre bivirkninger.

Som entreprenørisk spesialist kombinerer vi fremragend vitenskapelig spesialkunnskap og forretningssans på en unik måte.

Vårt felles mål er å bli en ledende aktør og et forbilde blant de mellomstore selskaper innenfor den farmasøytiske industrien. Vi ønsker å fremheve to av våre fremste kjenntegn: vår ekspertise og vår forretningsforståelse.

Våre Mindset

Fire mindset gir konkret veiledning for vår daglige atferd hos Grünenthal. De definerer også våre ønskede holdninger.