Visjon og strategi

Den foretrukne partner for behandling av smerter

Grünenthals globale mål er å gi et vesentlig bidrag til å fremme helse og forbedre livskvalitet.

I implementeringen av denne oppgaven setter vi høye standarder for og krav til kvalitet, effektivitet, sikkerhet og miljø. Grünenthals internasjonale suksess er basert på tre grunnpilarer: Innovasjon via forskning, samarbeid og fokus på vekst.

Forskning og utvikling

I de siste årene har Grünenthal gjort betydelige investeringer i forskning og utvikling. Vår forsknings- og utviklingsstrategi er rettet mot utvalgte indikasjoner, og vi forsøker hele tiden å finne nye måter å forbedre smertebehandling på samt redusere bivirkningene. I tillegg er vi opptatt av å benytte den nyeste teknologien.

Samarbeid

Grünenthals vedvarende suksess gjøres mulig takket være et internasjonalt samarbeid med andre selskaper og institusjoner. Utvikling, produksjon og markedsføring av produktene våre skjer i tett dialog med høyt spesialiserte partnere. Et av våre viktigste kompetanseområder er å forbedre kjente effektive smertestillende legemidler ved å endre administrasjonsformen. Matriksplasteret til behandling av moderate og sterke smerter, er et resultat av disse utviklingsaktivitetene.