Disclaimer

Vilkår og betingelser

Vær oppmerksom på at tilgang til hjemmesider som stilles til rådighet av Grünenthal GmbH og datterselskaper (heretter kalt "Grünenthal"), er basert på følgende brukerbetingelser. Ved å besøke en av disse hjemmesidene erklærer du at du er innforstått med innholdet i denne ansvarsfraskrivelsen.

1. Generell informasjon
Innholdet på Grünenthals hjemmesider – og all informasjon i eller nevnt på disse hjemmesidene – er utarbeidet utelukkende med det formål å informere. Hjemmesidene kan inneholde opplysninger relatert til forskjellige medisinske og helsemessige forhold og behandlingen av disse. Intet på hjemmesidene skal forstås som rådgivning om eller oppfordring til å benytte bestemte legemidler. Du bør ikke bruke opplysningene på disse hjemmesidene til å diagnostisere sunnhetsmessige eller helsemessige problemer eller sykdommer. Hvis du lider av eller har mistanke om at du lider av en sykdom, bør du oppsøke legen din snarest.

2. Oppdatert
Grünenthals nettredaksjon gjør sitt ytterste for å sikre at de forskjellige hjemmesidene inneholder riktig, oppdatert informasjon. Grünenthal gir imidlertid ingen, verken uttrykkelig eller underforstått, garanti for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten til hjemmesidenes innhold. Grünenthal forbeholder seg retten til å slette, rette eller tilføye innhold på hjemmesidene. Samtidig kan Grünenthal når som helst fjerne hele hjemmesider eller deler av hjemmesider uten varsel dersom dette anses for å være nødvendig.

3. Ansvarsfraskrivelse
Verken tilbydere av Grünenthals hjemmesider eller andre parter som er involvert i design, produksjon eller levering av disse hjemmesidene, skal holdes ansvarlig for direkte skader, etterfølgende skader, indirekte skader eller straff, herunder skader som oppstår ved bruk av disse hjemmesidene eller som et resultat av forsøk på å bruke disse hjemmesidene eller tilknyttede hjemmesider. Dette omfatter skader forårsaket av virus som kan infisere datautstyret ditt eller andre eiendeler.

Hjemmesidene inneholder lenker til informasjon som befinner seg på servere som tilbys av en tredjepart, og som dermed ikke kontrolleres av Grünenthal. Grünenthal påtar seg intet ansvar for det aktuelle innholdets korrekthet og nøyaktighet eller andre aspekter ved innholdet. Besøkende på våre hjemmesider erklærer seg innforstått med at bruken av lenker til informasjon fra tredjepart, skjer på eget ansvar.

4. Copyright og varemerker
Hjemmesidene skal kun brukes i ikke-kommersiell sammenheng.
Grünenthal eier alt innhold på hjemmesidene med mindre annet er oppgitt, og innholdet er beskyttet av opphavsretten i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Enhver form for kopiering og videreformidling som ikke er et ledd i vanlig ikke-kommersiell bruk av hjemmesidene, er forbudt. Hvis artikler eller deler herav blir trykket eller kopiert til offentlig eller kommersielt formål, vil det påløpe et gebyr. Med mindre annet oppgis skal all bruk eller gjengivelse av logoer og varemerker på våre hjemmesider kun skje med skriftlig forhåndssamtykke fra Grünenthal.

5. Skade på hjemmeside
Du som bruker skal ikke endre, skade eller forandre utseendet til disse hjemmesidene eller tilføye uautorisert materiale.

6. Endring av vilkår
Grünenthal forbeholder seg retten til når som helst å kunne endre disse vilkårene. Gjeldende vilkår vil alltid stå oppgitt på hjemmesidene. Slike endringer er forpliktende for deg, og derfor bør du besøke disse sidene regelmessig for å gjøre deg kjent med de til enhver tid gjeldende vilkår.

Se også vår personvernpolicy.