Les mer om vår vei til behandling av smerte her:

Smertebehandling

Ny partner innen smertebehandling

Smerter kan lindres og behandles med for eksempel medisin, kirurgiske inngrep eller fysioterapi, men kan likevel utvikle seg til en sykdom i seg selv. Behovet for nye og bedre metoder til lindring av smerter er derfor stort.

Grünenthals fokusområder er utvikling og salg at legemidler til behandling av moderate og alvorlige smerter, og vi tilbyr en rekke preparater til behandling av både akutte og kroniske smerter. Målet er at legemidlene våre skal imøtekomme både pasientenes og behandlernes behov for bedre smertelindring.

I 2012 blir Grünenthal ny leverandør innenfor smertebehandling i Norge, og både pasienter og helsefaglig personell vil dermed kunne få glede av de innovative produktene våre.

Kunnskap om smerte

Nesten 50 % av voksne personer som oppsøker lege, gjør det pga. smerter.1
Smerter som varer i flere uker, måneder eller til og med mange år som for eksempel ved kreft- og muskuloskeletale sykdommer, reduserer pasientenes livskvalitet. For disse pasientene er smerter forbundet med å være både sosialt, fysisk og psykisk handikappet.
1 Retningslinjer for smertelindring. Den Norske Legeforening. 2009.